Stikstof: eerste stap naar Zuid-Hollandse gebiedsaanpak

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Jeannette Baljeu hebben op 25 november met vertegenwoordigers van diverse sectoren gesproken over de stikstofproblematiek.

Bron: Provincie