Provincie staat geen vestiging Decathlon buiten stadscentra toe

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verlenen geen ontheffing voor een vestiging van Decathlon op locaties buiten de centra van Schiedam en Den Haag.

Bron: Provincie